Siden 1979 har vi i gjennomsnitt mistet 62 personer i brann hvert eneste år. Bare i 2017 ble 472 personer fysisk skadet i bygningsbranner. Det brukes mye tid og kostnader for å forebygge brann. Ifølge NHO omsetter deres medlemmer i sikkerhetsbransjen for 7,7mrd. kr og sysselsatte 8.030 årsverk i 2017. FireSec UB vil gjennom teknologi senke kostnaden for å forebygge brann. Den primære målgruppen vil være bedriftsmarkedet.

 FireSec UB vil væreen bidragsyter innen nullvisjonen for dødsbranner i Norge. Tross lovpålagtekrav viser vår markedsundersøkelse at den rutinemessige forebyggingen av brannikke finner sted på forbrukermarkedet. Den sekundære målgruppen vil væreforbrukermarkedet. Det fremkommer at det sluntes unna på sikkerhetsutstyret. Eksempelpå sikkerhetsutstyr er brannslukningsapparat. Over 70% gjennomfører ikkerutinemessige kontroller av sitt brannslukningsapparat. Av de resterende 30% gjennomfører over halvparten av de kontrollen sjeldnere enn en gang i året.