Vi tilbyr et todeltprodukt; en app og en ekstern sensor. Appen er koblet opp mot en ekstern sensorsom festes på brannslokkingsapparatet. Appen vil varsler om trykkfall avslokningsapparatet, samt informere om rutinesjekk av brannsikkerhet.