FireSec UB er tjent med samarbeid på tvers avbransjer og selskaper. Nettverk vil være en avgjørende faktor for realiseringav produktet. Gjennom deltagelse på messer og samtaler med næringslivet vil vi knytte nettverk. Vi knyttet samarbeid og fikkmentor fra DNB på arrangementet Advisorycamp (speeddates med lokalt næringsliv). FireSec UB har presentert og fått veiledning på bedriften fra DNB sin Oppstartslos i Bjørvika. Telenor har gjennom syretesteten påfinalen i Gründeridol bidratt med rådgivning og tilbakemelding til bedriften.

Mentor Anders fra DNB
Møte med Oppstartslos hos DNB i Bjørvika